All instructors

Isabel Beatrice Mydland

Isabel har mastergrad i engelsk fra Universitetet i Stavanger. Hun har også tatt Spansk Språk og Latin-Amerika-studier ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider til vanlig som lærer. Isabel er medeier og daglig leder i ABChelp AS.

Jarle Jr. Norheim

Jarle er entreprenør og ambulansesjåfør. Han har arbeidet som kursinstruktør i Førstehjelp, Brann & redning, Sikkerhet, FSE mm. de siste 8 årene. Jarle er medeier og nestleder i ABChelp AS.