Hva er HLR?

Innføringskurs i førstehjelp ved ulykker på arbeidssted