Hvordan opprette ei ringeliste som nødprosedyre?

Innføringskurs i hvordan opprette ei ringeliste på 113.no